Home      Companie   Produse   Referinţe   Parteneri   Noutăţi   Contact    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membru ARA 
- Asociatia Româna a Apei

Companie

Domeniu de activitate

Compania s-a implicat în numeroase proiecte în diferite domenii cum ar fi:
• Staţii de medie tensiune, livrare şi montaj celule de medie tensiune
• Panouri de distribuţie de 0,4 kV, producţia şi punerea în functiune a tablourilor electrice
• Automatizare şi control proces
• Instalaţii de alimentare cu generatoare Diesel
• Sisteme de comandă şi control
• Sisteme de iluminat civil, industrial şi arhitectural
• Sisteme de siguranţă şi controlul accesului
• Montaj şi punere în funcţiune a diferitelor procese industriale
• Tablouri electrice de automatizare pentru comanda pompelor
• Programe SCADA de instrumentare, control şi monitorizare
• Fabricarea de automate programabile
• Proiectare sisteme de automatizare
• Sisteme electrice de automatizare şi control pentru centrale electrice
• Substaţii
• Linii electrice aeriene
• Sisteme de telefonie şi page-ing
• Sisteme anti-incendiu

Resurse umane

Echipa Probit este formată din prefesionişti entuziaşti şi cu experienţă, scolarizaţi atât în România, cât şi în străinătate. Suntem gata oricând să vă oferim experienţa tehnică, de management şi economică, de care dispunem.
Echipa Probit este structurată astfel:
~ 68% ingineri şi economişti
~ 32% muncitori înalt calificaţi (electricieni, mecanici etc.)

 

Obiectivele noastre

• Creşterea siguranţei în funcţionare
• Reducerea consumului de energie electrică
• Reducerea timpului şi a cheltuielilor pentru întreţinere şi reparaţii
• Uşurinţa în exploatare a instalaţiilor şi echipamentelor
 

Scopul nostru

Prin realizarea obiectivelor la conceperea fiecarei soluţii, să câstigăm şi în viitor încrederea clienţilor prin calitatea serviciilor şi produselor oferite.

Producţie

• Celule electrice şi tablouri electrice de distribuţie de joasă tensiune
• Tablouri electrice de automatizare
• Echipamente de comandă, control, acţionare şi protecţie integrate în sisteme de monitorizare
• Sisteme de achiziţie şi transmisie de date
• Programe de monitorizare
• Programe SCADA
• Software
 

Soluţii pentru alimentarea cu apă

Cu produsele proprii, ca integrator al produselor Schneider, PROBIT oferă soluţii tehnice cu raportul cel mai bun preţ/calitate, adaptate fiecărei aplicaţii în parte:
• Fronturi de captare
• Staţii de hidrofor
• Staţii de pompare
• Staţii de incendiu
• Monitorizarea nivelurilor de apă din rezervoare
• Monitorizarea presiunii şi debitului în reţelele de distribuţie a apei
• Staţii de pompare ape uzate
• Staţii de tratare
• Staţii de epurare
• Sisteme SCADA
 

Soluţii pentru reţele energetice

• Alimentare cu energie electrică
• Sisteme de distribuţie de joasă şi medie tensiune pentru centrale termo şi hidroelectrice
• Tablouri de comandă, inclusiv sisteme SCADA, pentru centrale hidroelectrice
• Linii electrice aeriene de joasă şi medie tensiune
• Substaţii de medie tensiune
 

Servicii

Specialişti cu înaltă calificare îşi desfaşoară activitatea în:

• Proiectarea şi executarea
- Instalaţiilor electrice de medie şi joasă tensiune
- Instalaţiilor electrice de automatizare, monitorizare SCADA pentru procese industriale şi alimentări cu apă
- Centralelor electrice şi substaţiilor
- Tablourilor de distribuţie a energiei electrice de medie şi joasă tensiune
- Tablourilor electrice de automatizări
- Dispozitivelor şi echipamentelor pentru comandă, control, acţionare şi protecţie a motoarelor electrice
- Tablourilor distribloc
- Instalaţiilor de curenţi slabi: telefonie, pag-ing system , avertizare incendiu, etc.
- Instrumentaţiei şi controlului diferitelor procese industriale
- Sistemelor de protecţie la trăsnet şi împământare
- Traseelor de cabluri şi a sistemelor de conectare
- Surselor de alimentare neîntreruptibile-UPS
- Soluţiilor integrate de automatizare
- Sistemelor de radio-comunicaţii
- Software pentru aplicaţii industriale

• Lucrări de construcţii montaj

• Consultanţă, asistenţă tehnică şi instruire

• Testare şi punere în funcţiune

• Service în perioada de garanţie şi postgaranţie
 

Home      Companie   Produse   Referinţe   Parteneri   Noutăţi   Contact    
©2006 - PROBIT      design by: adVice